เส้นโค้งล้างอำนาจแม่เหล็ก

เส้นโค้งล้างอำนาจแม่เหล็กหรือเส้นโค้ง BH เป็นจตุภาคที่สองของฮิสเทรีซิสสำหรับวัสดุแม่เหล็กแข็งรวมถึงแม่เหล็กหายากให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะแม่เหล็กของแม่เหล็ก รวมทั้งความแรงของสนามแม่เหล็กและความต้านทานการขจัดอำนาจแม่เหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นโค้งที่อุณหภูมิสูงเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับวิศวกรในการคำนวณและค้นหาวัสดุและเกรดของแม่เหล็กที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการทำงานดังนั้นเราจึงเตรียมเส้นโค้งล้างอำนาจแม่เหล็กให้กับคุณที่อุณหภูมิการทำงานสูงหลายระดับสำหรับแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่เผาผนึกและแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์สำหรับเกรดที่มีอยู่แต่ละเกรดโปรดคลิกแต่ละเซลล์เพื่อดูเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กตามลำดับ

เส้นโค้งล้างอำนาจแม่เหล็กสำหรับแม่เหล็กนีโอไดเมียที่เผาผนึกด้านล่าง

Br (กก.)

Hcj(kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
(°ซ)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

เส้นโค้งล้างอำนาจแม่เหล็กสำหรับแม่เหล็กโคบอลต์ซาแมเรียมเผาด้านล่าง

Br (กก.)

Hcj(เคโอเอ)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
(°ซ)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350